Zvolte si oblast:

Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuImplementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření.
Internetové stránky projektu

3201400115

Realizátor projektu

Mendelova univerzita v Brně

Partner projektu z ČR

Pro Silva Bohemica

Status

Ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je proto předat klíčovým skupinám, které vykonávají, či ovlivňují (nebo brzy pravděpodobně budou - studenti) činnosti v pěstění lesa relevantní informace, které podpoří zavedení adaptačních a mitigačních v lesnictví.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 175 773,50 Kč

Schválený grant

1 175 773,50 Kč