Zvolte si oblast:

Trendy v ochraně přírody (TOP)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuTrendy v ochraně přírody (TOP)
Číslo projektu3201400076
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z ČR

DHP Conservation s.r.o., Univerzita Mateja Bela

Status

V realizaci od 06/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 122 407,10 Kč

Schválený grant

954 046,04 Kč

Stručné shrnutí projektu

Cílem projektu je zahájení v současnosti chybějícího periodického profesního vzdělávání odborníků v ochraně přírody formou kurzu TOP s mezinárodní účastí. Přednášené informace budou interpretovány do výstupů určených nejen odborníkům, ale i studentům a veřejnosti: osvětová kampaň ve spolupráci s Českým rozhlasem, pořádání online webinářů, přednášky pro střední školy, vydání kompendia a populárně naučných článků. Na těchto aktivitách se budou podílet lektoři z kurzu.