Zvolte si oblast:

Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník 1. etapa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRealizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník 1. etapa
Číslo projektu3214200009
Realizátor projektu

Město Mělník

Status

V realizaci od 11.4.2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 298 589,23 Kč

Schválený grant

8 643 420,75 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je výsadba a implementace vybraných prvků izolační zeleně, navržená v akčním plánu a identifikovaná monitoringem čistoty ovzduší v rámci stávajícího projektu „TENT AIR.“ Pomocí vysázení a implementace více než 700 dřevin, dojde ke snižování znečištění ovzduší, omezování šíření hluku v prostoru za synergického efektu regulace místního klimatu tvorbou zastíněných ploch, ekologické stability a biodiverzity území.