Zvolte si oblast:

Adaptační strategie pro DSO Severovýchod - Kyjovsko

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie pro DSO Severovýchod - Kyjovsko
Číslo projektu3194100049
Realizátor projektu

Národní centrum energetických úspor, z.s.

Partner projektu z ČR
  • Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA
  • Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
  • Svaz měst a obcí České republiky
  • Aqua Force
Status

V realizaci od 12/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro region DSO Severovýchod. Zamýšlená adaptační strategie určí strategický rámec pro další kroky a pro lepší odolnost oblasti proti negativním dopadům změny klimatu a to prostřednictvím vhodných adaptačních opatření a snížením příspěvku DSO ke změně klimatu prostřednictvím mitigační strategie.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 295 000 Kč

Schválený grant

1 165 500,00 Kč (90 %)