Zvolte si oblast:

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuObnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl
Číslo projektu3201200004
Realizátor projektu

Město Litomyšl

Partner projektu z ČR

Česká krajina o.p.s.,

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Litomyšl

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 377 306 Kč

Schválený grant

2 139 575,62 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je obnovit ekologickou hodnotu 11 vybraných lokalit nacházejících se v působnosti ORP Litomyšl.

A zároveň na nich zoptimalizovat podmínky pro ohrožené, ale též zvláště chráněné či lokálně vzácné druhy, a posílit jejich populace na plochách zařazených do projektu a zlepšit stav jednotlivých biotopů, kde se tyto druhy nacházejí. Realizace projektu povede k posílení populací 21 ohrožených druhů rostlin a 24 ohrožených druhů živočichů.