Zvolte si oblast:

Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuPilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny
Číslo projektu3211100014
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z ČR

Výzkumný ústav meliorací a ochranny půdy, v.v.i.

Status

v realizaci (do 04/2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

25 990 200,- Kč

Schválený grant

23 391 180,- Kč

Cílem projektu je realizace pěti inovačních opatření vedoucích k adaptaci krajiny vůči nepříznivým projevům klimatické změny, podpoře stávajících ekosystémů a růstu biodiverzity. Opatření budou umístěna na pilotním území České zemědělské univerzity – zemědělské usedlosti Amálie a jsou součástí konceptu Chytré krajiny.

Jedná se o: 

(1) Podpůrný rozhodovací systém DSS, který bude integrovat stávající a nově vybudovaná opatření.

(2) Soubor opatření k využití drenážních vod v podmínkách, kdy je území intenzivně odvodněno drenáží a zároveň je požadováno funkci odvodnění zachovat pro zmírňování dopadů nežádoucího přemokření půdy.

(3) Založení dvou typů agrolesnických systémů, kde bude primárně sledována protierozní funkce, biodiverzita a mikroklima.

(4) Uplatnění precizních půdoochranných systémů hospodaření v české krajině, která povede k eliminaci škodlivosti projevů vodní eroze.

(5) Realizace opatření zaměřených na podporu biodiverzity a zlepšení stavu ekosystému revitalizovaného hlavního odvodňovacího zařízení, propojeného mokřadu a tůně. Systém solárního přečerpávání podpoří během období sucha rozvodem vody z malé vodní nádrže adaptaci nově vytvořených ekosystémů.