Zvolte si oblast:

Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity v Brně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuTvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu3194100021
Realizátor projektu

Mendelova univerzita v Brně

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

770 000 Kč

Schválený grant

693 000,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie zaměřené na lesní hospodářství na Mendelově univerzitě v Brně. Pro tzv. Lesy zvláštního určení, které jsou vhodné pro testování nových technologií a inovativních postupů, bude vytvořena adaptační strategie.