Zvolte si oblast:

Rozvoj spolupráce mezi ČR a Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem v oblasti veřejného zdraví - výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu Zdraví, vyhlašuje dne 15. 5. 2024 ve 12:00 hod. výzvu BAZD2 k předkládání žádostí o grant na financování bilaterálních iniciativ z Fondu pro bilaterální vztahy na programové úrovni financovaného z EHP fondů 2014-2021.

!! Výzva je určena výhradně příjemcům grantů z otevřených výzev a předem definovaných projektů programu Zdraví v programovém období Finančního mechanismu EHP 2014 - 2021 !!

Výzva BAZD2 je určena k dalšímu rozvoji bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem usilující o zlepšování prevence a snižování nerovnosti v oblasti zdraví, a to nad rámec již realizovaných projektů. Jejím cílem je posílit vzájemné partnerství a sdílení zkušeností v oblastech prevence duševních onemocnění u dětí; prevence nepřenosných a přenosných onemocnění a antimikrobiální rezistence a posílení role pacientů a pacientských organizací. Tato výzva umožňuje konečným příjemcům, kteří v minulosti spolupracovali s partnery z Islandu, Lichtenštejnska či Norska, pokračovat v rozvoji této spolupráce. Spolupráce může probíhat jak s původními, tak i s novými partnery z uvedených států. Zároveň výzva otevírá prostor pro nová bilaterální partnerství i pro ty konečné příjemce, kteří se do bilaterální spolupráce chtějí teprve zapojit.

Žadatel je povinen předložit žádost o grant v partnerství s minimálně jedním subjektem z Islandu, Lichtenštejnska či Norska!

Alokace výzvy: 5 750 000 Kč.

Zahájení příjmu a uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení výzvy, tj. 15. května 2024 ve 12:00 hod., až do 30. září 2024 do 12:00 hod., nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Vypracování a předložení žádosti o grant:

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky do datové schránky Zprostředkovatele programu – Ministerstva financí s ID xzeaauv.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů a partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Při přípravě žádosti o grant žadatelé postupují dle Pokynu pro žadatele a konečné příjemce a v souladu s instrukcemi uvedenými v Příloze 1 Výzvy.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele a konečné příjemce společně s přílohami jsou ke stažení na této stránce.

Dotazy:

Zprostředkovatel programu poskytuje konzultace k dotazům ohledně výzvy, a to především v případech, kdy požadované informace nejsou dohledatelné v Pokynu pro žadatele a příjemce grantu, jeho přílohách nebo v textu výzvy. Dotazy lze zasílat e-mailem na: czp@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení