Zvolte si oblast:

Výsledky výzvy ZDOVA1 zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících: program podpoří 10 nejlepších projektů.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících (ZDOVA1), která byla otevřena od poloviny května 2020 do konce července 2020, jsme celkem obdrželi 38 žádostí, z toho více než čtvrtina byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska nebo Islandu. Všechny žádosti byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 10 z nich.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem zdravotnictví (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Zdraví a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. Komise dále schválila 4 žádosti na seznam rezervních projektů. Předpokládáme, že o těchto projektech rozhodne zprostředkovatel programu nejpozději do konce března 2021.

Seznam schválených žádostí a rezervních projektů je ke stažení zde:

 

Všichni žadatelé budou oficiálně vyrozuměni v souladu s výzvou.

Věříme, že všechny podpořené projekty přispějí významnou měrou ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících v České republice. Žadatelům úspěšných žádostí přejeme mnoho úspěchů při realizaci projektů.