Zvolte si oblast:

Předběžné oznámení připravované výzvy do Malého grantového schématu č. 3

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel Programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner Programu Zdraví z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit ve prvním čtvrtletí tohoto roku Výzvu pro předkládání žádostí o grant do MGS č. 3 v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014–2021.

Výzva pro předkládání žádostí o grant do MGS budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

  • Oblast podpory I – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací
  • Oblast podpory II – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských organizací nebo jeho vybrané části

Bližší informace naleznete na stránkách Zprostředkovatele MGS.