Zvolte si oblast:

Posílení role pacientů a pacientských organizací

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Posílení role občanské společnosti ve zdravotnictví

Aktivity v rámci této oblasti mají za cíl posílit roli pacientů a podpořit budování kapacit pacientských organizací s cílem posílit jejich roli jako rovnocenných partnerů ve zdravotnictví. Prostřednictvím realizace předem definovaného projektu, jehož cílem bude vytvoření tzv. „pacientského HUB-u“ (fyzického prostoru a webového portálu pro pacientské organizace sloužícího především k realizaci vzdělávacích aktivit a přenosu know-how) by mělo dojít ke zlepšení podmínek pro působnost pacientských organizací z hlediska jejich organizace, struktury a znalostí/kapacit. Budování kapacit a spolupráce pacientských organizací nebude jenom dominantním prvkem pacientského HUB-u, ale i předmětem přímé grantové podpory pacientských organizací.

Za účelem posílení role pacientů a pacientských, bude podpořena realizace následujících aktivit:

  • Poskytnutí finančních prostředků na posílení personálních kapacit pacientských organizací;
  • Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání atd.;
  • Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům (např. vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.);
  • Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí v oblasti práv a povinností pacientů a na propagaci informací souvisejících s vývojem v oblasti tvorby a implementace příslušných politik, strategií a služeb majících dopad na uživatele péče.