Zvolte si oblast:

Oblasti podpory

Informace o tematických oblastech programu, jejich zaměření a podporovaných aktivitách.

ilustrace

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění

Tato oblast podpory v rámci programu Zdraví EHP fondů 2014-2021 je zaměřena na implementaci opatření na prevenci přenosných a nepřenosných nemocí s cílem omezit výskyt přenosných a nepřenosných nemocí u obyvatel sociálně vyloučených lokalit, především Romů.