Zvolte si oblast:

Výsledky výzvy ZDOVA2 zaměřené na podporu prevenci přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Výzva Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci (ZDOVA2), byla rozdělena do dvou oblastí podpory - Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci a Zajištění odborných podkladů, na základě kterých budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení týkající se vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění. Do každé oblasti podpory byla předložena jedna žádost o grant. Žádosti byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise obě podpořit.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem zdravotnictví (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Zdraví a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení.

Seznam schválených žádostí je ke stažení zde:

 

Žadatelé byli oficiálně vyrozuměni v souladu s výzvou.

Věříme, že podpořené projekty přispějí významnou měrou ke zlepšení přístupu marginalizovaných skupin populace ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména romské populace, ke zdravotní péči. Žadatelům úspěšných žádostí přejeme mnoho úspěchů při realizaci projektů.