Zvolte si oblast:

Program KAPPA: Ozvěny úvodní konference a matchmakingu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže v Programu KAPPA uspořádala Technologická agentura ČR (TA ČR) ve dnech 25. - 26. listopadu 2019 úvodní konferenci a matchmaking pro navázání spolupráce projektových partnerů. Program KAPPA, financovaný z Fondů EHP a Norska je zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu a posílení mezinárodní spolupráce. Akce se zúčastnilo přes 90 zástupců podniků a výzkumných organizací z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Účastníci konference si vyslechli úvodní projevy předsedy TA ČR Petra Konvalinky, Velvyslance Norského království v ČR Roberta Kvileho, zástupce Národního kontaktního místa pro fondy EHP a Norska Jiřího Hodíka a zástupkyně norské agentury The Research Council of Norway Lenky Hannevold. Poté byl Dominikou Paclíkovou z TA ČR představen Program KAPPA a podrobné informace k nedávno otevřené výzvě (prezentace ZDE). Jana Hůrská z Domu zahraničních služeb ve svém příspěvku zmínila možné synergie mezi Programem KAPPA a Programem Vzdělávání Fondů EHP a Norska a na závěr konference představila Kateřina Jirsová úspěšný výzkumný projekt z minulého programového období.

Na úvodní konferenci navázal matchmaking pro hledání projektových partnerů, kterého se zúčastnila padesátka českých a tucet norských a islandských zástupců. Ti celé odpoledne představovali ostatním své projektové záměry pod vedením facilitátorů. Mnoho partnerství vzniklo i na večerním networkingu. Druhý den pak probíhala dvoustranná matchmakingová setkání, při kterých byly konkrétní projektové záměry zpracovány do zjednodušené podoby projektových žádostí do Programu KAPPA.

Účastníci akce i další zájemci o účast ve veřejné soutěži Programu KAPPA mohou využívat užitečnou internetovou aplikaci matchmakingkappa.cz, kde jsou především informace o potenciálních partnerech, o Programu KAPPA, o harmonogramu akce a další užitečné informace. Do aplikace je možné se registrovat až do uzavření výzvy na konci února 2020. I poté bude umožněno využívat aplikaci jako zdroj cenných informací.

Záznam úvodní konference je zveřejněn na webu kappa.tacr.cz.