Zvolte si oblast:

Program KAPPA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky.

Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů.
Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce pouze elektronicky prostřednictvím informačního system ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením. Závazná je anglická verze. Český překlad dokumentů má pouze informativní a podpůrný charakter a bude zveřejněn v následujících dnech.

Ve dnech 25. - 26. listopadu 2019 proběhne Úvodní konference a Matchmaking KAPPA. Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit mezinárodní spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Video záznam z akce bude zveřejněn v prvním prosincovém týdnu. Sledujte stránky kappa.tacr.cz.