Zvolte si oblast:

Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuNové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva
Internetové stránky projektu

https://www.fmt.vsb.cz/real/en

Číslo projektuTO01000250
Realizátor projektu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partner projektu z donorského státu

SINTEF AS

Partner projektu z ČR

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
BIONA JERSÍN, s.r.o.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 12/2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

32 089 642 Kč

Schválený grant

29 211 997 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Použití environmentálně šetrných lubrikantů (EAL) pro mazání lodních šroubů přináší v odvětví lodní dopravy v porovnání s tradičními a znečišťujícími minerálními oleji nejistotu zejména kvůli jejich špatné hydrolytické stabilitě, silné závislosti viskozity na teplotě a tlaku a v některých případech i nenewtonskému chování.

Hlavním cílem projektu je vyvinout spolehlivější a ekonomicky efektivnější EAL, které dokáží vyřešit tato hlavní omezení. K dosažení cíle byly zvoleny dva paralelní přístupy:

  • vývoj nové EAL založené na použití foukaných řepkových olejů (BRSO) se zlepšenými reologickými vlastnostmi a odolností proti hydrolýze;
  • aplikace vybraných mikroorganizmů produkujících potenciální lubrikační přísady a nalezení nové formulace lubrikantu na bázi mikrobiálních přípravků.