Zvolte si oblast:

Zahajovací konference programu Vnitřní věci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 27. 3. 2019 byl na konferenci v Praze, v budově Ministerstva vnitra - Letná, oficiálně zahájen nový program Vnitřní věci. Za donora se akce zúčastnili velvyslanec Norského království J. E. Robert Kvile, za Ministerstvo vnitra náměstek ministra, pan Vilibald Knob, za Policejní prezidium ředitel ředitelství pro podporu výkonu služby pan Pavel Osvald. V rámci Norských fondů 2014 – 2021 obdrží Ministerstvo vnitra, které vykonává roli zprostředkovatele programu, grant ve výši 5 mil. EUR na realizaci programu zaměřeného na zvýšení policejní kompetence v prevenci a potírání kriminality.

Program bude realizován prostřednictvím 4 předem definovaných projektů Policejního prezidia, malého grantového schématu zaměřeného na posílení národní a bilaterální spolupráce v boji proti zločinu z nenávisti, dezinformacím a hybridním hrozbám, a dalších bilaterálních aktivit české policie s norskými partnery. Mezi hlavní výstupy programu patří výstavba školicího střediska v Kutné Hoře, tvorba nových školicích programů, které se stanou součástí vzdělávacího systému Policie ČR a proškolení více jak 2000 účastníků v novém tréninkovém centru. Pozornost bude věnována i efektivnímu využití Schengenského informačního systému SIS II, vybudování elektronické registrace policejních psychologických záznamů včetně systémové kolegiální podpory, mezinárodním cvičením policejních jednotek, posílení výměny informací v současných trendech a hrozbách, jakožto i komunikace mezi státní policií a územní samosprávou.

Zahájení realizace některých předem definovaných projektů se předpokládá do konce roku 2019, vyhlášení 1. výzvy malého grantového schématu ve 3. čtvrtletí 2019. Další informace na https://www.mvcr.cz/norskefondy/

 

Odkaz na FB programu Vnitřní věci https://www.facebook.com/mvcr.program.vnitrni.veci/

Odkaz na YTB programu Vnitřní věci https://youtu.be/L7Yf1ZEVrgI

Dokumenty ke stažení