Zvolte si oblast:

Věda a výzkum (Norské fondy)

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Věda a výzkum
Základní informace
Výše grantu 16 000 000 EUR
Spolufinancování programu 2 823 529 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Ing. Jiří Hodík
Tel.: +420 257 044 583
E-mail: jiri.hodik@mfcr.cz

Partner programu
Partner programu z donorského státu Research Council of Norway (NFR)
Cíl programu Posílený rozvoj znalostí založený na výzkumu
Programová oblast Výzkum, rozvoj podnikání, inovace a malé a střední podniky
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.