Řádná správa věcí veřejných

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Řádná správa věcí veřejných
Základní informace
Výše grantu 5 000 000 EUR
Spolufinancování programu 882 353 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba  Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Jiří Koudar
Tel.: +420 257 044 592
E-mail: jiri.koudar@mfcr.cz               
Partner programu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Lepší integrita a odpovědnost veřejné správy
Programová oblast Řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.