Zvolte si oblast:

Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu
Základní informace
Výše grantu 890 000 EUR
Spolufinancování programu
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Kancelář finančních mechanismů

Kontaktní osoba
Partner programu
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a podpora důstojné práce
Programová oblast Sociální dialog – důstojná práce
Základní informace o programu