Zvolte si oblast:

Předběžné výsledky – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě, která byla otevřena od poloviny ledna 2021 do konce března 2021, jsme obdrželi celkem 8 žádostí o grant, přičemž polovina z nich byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska. Všechny žádosti o grant splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a následně byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 4 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení níže na této stránce.

Od srpna 2021 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení Ministerstvem spravedlnosti (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014 – 2021, programu Spravedlnost a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, podmínek režimu veřejné podpory, dostupné alokace či jiných navržených změn).

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty Vám postupně představíme na našem webu. Věříme, že díky nim se zlepší podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

Dokumenty ke stažení