Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na podporu vytvoření a realizaci programu Mentoring. Celkem byly podpořeny 4 vynikající projekty za téměř 21 mil. Kč.

Výzva byla vyhlášena v lednu 2021 a žadatelé předložili do března 2021 celkem 8 žádostí o grant, přičemž polovina z nich byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska.

Výsledné hodnocení s ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu, bohužel nemohlo uspokojit všechny žadatele o grant, přestože celková kvalita podaných žádostí byla na velmi vysoké úrovni.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem spravedlnosti (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Spravedlnost a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí.

Žadatelé byli o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR.

Podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny.

Vzhledem k vyčerpané alokaci, tato výzva již nebude v aktuálním programovém období opakována.

Dokumenty ke stažení