Zvolte si oblast:

Upřesnění informace o oprávněnosti žadatelů ve výzvě Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí, jako Zprostředkovatel programu Lidská práva, upřesňuje informaci týkající se oprávněnosti žadatelů ve výzvě na malé grantové schéma (SGSA – Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv). Upřesnění se týká vysokých škol jako oprávněných žadatelů.

V textu výzvy je uvedeno, že každý žadatel může předložit jednu žádost o grant. V případě vysokých škol jsou fakulty samostatnými organizačními jednotkami, každá fakulta tak může předložit jednu žádost o grant. V případě předložení žádostí z více fakult jedné univerzity, musí každý z těchto žadatelů zajistit oddělené financování svého projektu. V případě projektového partnerství fakult jsou finanční toky upraveny v Partnerské smlouvě.