Zvolte si oblast:

Hanušovice společné

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 5. 2022
  • Aktualizace informací
  • Doplnění fotografií z projektu

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuLidská práva
Název projektuHanušovice společné
Číslo projektuLP-HROVA2-028
Realizátor projektu

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Město Hanušovice
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk

Status

Předpokládaná doba realizace: 15. 1. 2022–30.4.2024

Další informace

Cílová skupina:

Děti a mládež (0–17 let)
Romové
Veřejnost

Webové stránky: https://hanusovicespolecne.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 182 201 Kč

Schválený grant

6 182 201 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšit šance romských dětí na Hanušovicku na dosažení alespoň středního vzdělání a zlepšit přijímání romských rodin v regionu veřejností.

Na základní škole bude vytvořena pozice mediátora, který podpoří komunikaci romských rodin se školou. Sociální pedagog ZŠ si doplní vzdělání o terapeutické výcviky zaměřené na práci s dětmi a rodinami. Zapojen bude také sociální pracovník, který poskytne podporu dětem i rodinám při přechodu na střední školy.

Projekt se také zaměřuje na zlepšení vzájemného pochopení nabídky a požadavků ZŠ na rodiče a respektování možností a rodin. Dále na umožnění rodinám strávit společný čas mimo běžné prostředí a navázat neformální vztahy s pracovníky partnerských organizací a zároveň přiblížit veřejnosti Romskou kulturu a vnést nový pohled na romské rodiny v regionu.

Očekávaným přínosem projektu je snížení napětí a nepochopení mezi Romskými rodinami a ostatními obyvateli regionu. A zvýšení počtu dětí z Romských rodin, které dobře zvládnou vzdělávání na ZŠ a budou pokračovat ve vzdělávání na SŠ.