Zvolte si oblast:

Centrum Romů a Sintů v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 9. 2023
  • Aktualizace informací (web, foto)
  • Doplnění tiskové zprávy a fotografií

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuLidská práva
Název projektuCentrum Romů a Sintů v Praze
Číslo projektuLP-PDP2-001
Realizátor projektu

Muzeum romské kultury

Partner projektu z donorského státu

The European Wergeland Centre, Norsko

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.1.2020 - 31.1.2024

Další informace

Cílová skupina: Široká veřejnost, Rómové a Sintové, studenti, pedagogové

Webové stránky:

Sociální sítě

Tiskové zprávy:

Schválený grant

44 625 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt reaguje na chybějící specializované kulturní a vzdělávací zařízení věnující se problematice historie a kultury Romů a Sintů v Praze. V české metropoli Romské komunitě chybí instituce zřízená za účelem pěstování a udržení jejich kultury a místo, které by prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů posilovalo romskou identitu a možnost začlenění Romů do struktur většinové společnosti. Neuspokojivá situace panuje i ve zcela nedostatečném zastoupení zmínek o romské kultuře a historii na všech stupních vzdělávání v České republice.

Cílem projektu je zlepšení společenského postavení romské menšiny a podpora kulturního dědictví Romů prostřednictvím vybudování Centra Romů a Sintů v Praze (CRSP). Zrealizováním projektu se tak doplní struktura pražských paměťových institucí o profesionální pracoviště zabývající se romskou historií, duchovní a hmotnou kulturou a současným postavením a vývojem romského etnika. V první polovině implementace projektu dojde ke stavební rekonstrukci a dobudování budovy CRSP a k nákupu a instalaci interiérového vybavení.

V druhé fázi projektu pak budou realizovány edukační programy zaměřené na téma historie romského etnika a jeho kultury a zvláštní pozornost bude věnována zvyšování povědomí o existenci romského holokaustu, a to jak v českých, tak v evropských dějinách. Vzdělávací aktivity budou v projektu realizovány ve spolupráci s norskou partnerskou organizací European Wergeland Centre.

Nedílnou součástí projektu bude řada akcí pořádaných pro odbornou i širokou veřejnost přispívajících k chápání minorit a jejich akceptování majoritou. V neposlední řadě proběhne v CRSP vernisáž přechodné výstavy a bude zřízena stálá expozice s romskou tematikou mimo prostory CRSP, přičemž obě budou opět klást velký důraz na prezentaci tématu holokaustu Romů.