Zvolte si oblast:

Zvládání vzteku - práce s původci násilí ve vztazích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 11. 2023
  • doplněny odkazy

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuZvládání vzteku - práce s původci násilí ve vztazích
Internetové stránky projektu

Zastav násilí - www.zastavnasili.cz

Číslo projektuLP-HRMGSD-003
Realizátor projektu

Liga otevřených mužů, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 9/2022 - 4/2024

Další informace

Cílová skupina:

  • Muži a ženy dopouštějící se násilí v blízkých vztazích
  • Partneři / partnerky těchto osob
  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webové stránky:

Vyjádření k problematice na konferenci projektu ViolenceOFF S pachateli násilí je třeba pracovat, pouhý trest obětem bezpečí nezajistí

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 054 770 Kč

Schválený grant

5 054 770 Kč (100 %)

Popis projektu:

Projekt si klade za cíl přispět k primární a sekundární prevenci násilí ve vztazích a genderově podmíněného násilí na území ČR. Toho bude dosaženo  prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění terapeutické práce s klienty (především muži), kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách/partnerech a dětech. Bez práce s původci násilí (zejména muži) nelze násilí ve vztazích (zejména na ženách a dětech) úspěšně zastavit. V rámci projektu bude realizována skupinová i individuální terapeutická práce s klienty. 

Bez práce s původci násilí (zejména muži) nelze násilí ve vztazích úspěšně zastavit. Problémem, který projekt řeší, je tedy násilí ve vztazích, kterého se dopouští jak muži, tak i ženy (muži pak ve větší míře). Toto násilí může být fyzického, psychického i sociálního charakteru, zpravidla směřuje k blízkým osobám a má destruktivní vliv na mezilidské vztahy. Nemusí se jednat pouze o zjevné a dlouhodobé týrání blízké osoby. Může jít o epizodické výbuchy vzteku doprovázené násilným chováním nebo méně hrubé formy násilí, které lze často řešit ještě v rané fázi. Problém lze včas odhalit a metodou "Zvládání vzteku" řešit, aniž by došlo k jeho eskalaci. 

Práce s původci násilí ve vztazích, ať už preventivní či terapeutická, není dosud v České republice příliš etablována. Ve vyspělých státech EU patří tyto služby k standardnímu komplexu přístupů k řešení problematiky násilí ve vztazích. V ČR se ve většině případů odborná terapeutická pomoc a sociální práce zaměřují na důsledky násilí v rodinách a na oběti násilí – v podobě služeb pro oběti domácího násilí nebo terapie týraných a zanedbávaných dětí. Organizace, které s původci násilí v rodinách v ČR pracují, nestačí plnit poptávku po službách.
 
Nedostatečné kapacity systému práce s násilnou osobou jsou dány silným podfinancováním a absencí systematického přístupu a hlubší spolupráce mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou. V ČR přitom existuje vůle a silný zájem organizací situaci posunout pozitivním směrem. Práce s původci násilí a její vnoření do systému práce s násilím v rámci celé země je také součástí vládních strategií i konkrétních akčních plánů. Zároveň se zvyšují odborné kapacity pro práci s cílovou skupinou. Projekt jde tedy přímo naproti potřebám současné situace v ČR.

Projekt zahrnuje rozšíření současného programu žadatele, který spočívá v systematické terapeutické, poradenské a vzdělávací práci s osobami dopouštějícími se násilí, a to o realizaci dalších 3 terapeutických skupin a rozšíření nabídky individuální terapie. Projekt dále počítá s advokační, evaluační a propagační činností s cílem zvýšit etablování programu Zvládání vzteku u laické i odborné veřejnosti a zajistit tak jeho dlouhodobou udržitelnost i hlubší navázání na další aktéry systému práce s násilnou osobou v ČR.