Zvolte si oblast:

Informace k vyhlášení předběžných výsledků výzev HRMGSA a HROVA2

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Výzva HRMGSA

V dubnu 2021 bylo ukončeno předkládání žádostí o grant do výzvy „HRMGSA - Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv“. Podali jste žádost o grant a zajímá vás, kdy můžete očekávat výsledek a jak probíhal hodnoticí proces?

Celkem bylo v této výzvě předloženo 53 žádostí o grant. Harmonogram hodnoticího procesu byl následovný:

1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti
Tento proces probíhal v průběhu května a června 2021. Žádosti o grant, které splnily všechny formální náležitosti i kritéria oprávněnosti, postoupily do další fáze hodnocení.

2) Hodnocení kvality
Po hodnocení žádostí o grant externími hodnotiteli (červenec – srpen 2021) následovalo projednání žádostí hodnoticí komisí, které se uskutečnilo v září 2021.

3) Verifikace, rozhodnutí a zveřejnění výsledků hodnoticího procesu
Verifikaci provádí Ministerstvo financí ve spolupráci s externím subjektem s cílem ověřit, že proces posouzení, hodnocení a výběru doporučených projektů proběhl transparentně a v souladu s pravidly výzvy a programu Lidská práva. Náročnost a délka procesu verifikace se odvíjí od počtu předložených žádostí o grant a počtu žádostí navržených hodnoticí komisí k udělení grantu. Předběžné výsledky této výzvy budou zveřejněny přibližně v polovině listopadu 2021. Ukončení této fáze se předpokládá na konci listopadu 2021, kdy budou na webových stránkách www.norskefondy.cz zveřejněny finální výsledky včetně seznamu schválených projektů.

Výzva HROVA2

Na konci května 2021 bylo ukončeno předkládání žádostí o grant do výzvy „HROVA2 - Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti“.

Celkem bylo v této výzvě předloženo 45 žádostí o grant. Harmonogram hodnoticího procesu byl následovný:

1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti
Tento proces probíhal v průběhu léta 2021. Žádosti o grant, které splnily všechny formální náležitosti i kritéria oprávněnosti, postoupily do další fáze hodnocení.

2) Hodnocení kvality
Po hodnocení žádostí o grant externími hodnotiteli (srpen – září 2021) následovalo projednání žádostí hodnoticí komisí, které se uskutečnilo v říjnu 2021.

3) Verifikace, rozhodnutí a zveřejnění výsledků hodnoticího procesu
V brzké době bude spuštěn proces verifikace, kterou opět provádí MF ve spolupráci s externím subjektem s cílem ověřit, že proces posouzení, hodnocení a výběru doporučených projektů proběhl transparentně a v souladu s pravidly výzvy a programu Lidská práva. Náročnost a délka procesu verifikace se odvíjí od počtu předložených žádostí o grant a počtu žádostí navržených hodnoticí komisí k udělení grantu. Předběžné výsledky této výzvy budou zveřejněny přibližně začátkem prosince 2021. Ukončení této fáze se předpokládá na konci roku 2021, kdy budou na webových stránkách www.norskefondy.cz zveřejněny finální výsledky včetně seznamu schválených projektů.