Zvolte si oblast:

Finální výsledky HROVA3 – Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Celkem bylo podpořeno 5 projektů za téměř 51,6 mil. Kč.

Výzva HROVA3 podporuje zajištění dostupnosti specializovaných služeb (ambulantních, pobytových, krizových a terénních) osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím a tím se snaží reagovat na dlouhodobý nedostatek specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Tato výzva byla vyhlášena v listopadu 2020 a žadatelé předložili do března 2021 celkem 15 žádostí o grant.

14 žádostí o grant (jeden žadatel nesplnil kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti a byl tak vyřazen z dalšího hodnocení) bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků se hodnoticí komise rozhodla podpořit 5 žádostí a další 1 žádost doporučit jako rezervní. V rámci procesu verifikace bylo nakonec doporučeno k podpoře 5 žádostí o grant. Verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014-2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí o grant.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny. Věříme, že pomohou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných specializovaných služeb ze strany stávajících poskytovatelů.

Žadatelé byli o výsledcích vyrozuměni v souladu s výzvou.

Dokumenty ke stažení