Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv (HRMGSA)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv. Celkem bylo podpořeno 9 projektů za téměř 46,5 mil. Kč.

Tato výzva byla vyhlášena v lednu 2021 a žadatelé předložili do dubna 2021 celkem 53 žádostí o grant. 51 žádostí o grant (dva žadatelé nesplnili kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti a byli tak vyřazeni z dalšího hodnocení) bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků se hodnoticí komise rozhodla podpořit 9 žádostí a další 4 žádosti doporučit jako rezervní. V rámci procesu verifikace bylo nakonec doporučeno k podpoře 9 žádostí o grant.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014-2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených projektů.

Žadatelé podpořených projektů již byli o výsledcích vyrozuměni v souladu s výzvou. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny. Věříme, že pomohou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných specializovaných služeb ze strany stávajících poskytovatelů.

Dokumenty ke stažení