Zvolte si oblast:

Finální výsledky HROVA1B – Budování kapacit romských poradců

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 7. 2021 13:15
  • Zpřesnění textu

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na budování kapacit romských poradců. Celkem byly podpořeny 3 projekty za téměř 15,3 milionů Kč.

Výzva HROVA1B, která podporuje ukotvení spolupráce romských poradců s místními romskými a proromskými organizacemi a klade si za cíl přispět k integraci příslušníků romské menšiny do společnosti, byla vyhlášena v červnu 2020 a žadatelé předložili do listopadu 2020 celkem 3 žádosti o grant.

Všechny žádosti o grant byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit všechny tři žádosti. Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014-2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí o grant.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny. Věříme, že pomohou v regionech se zavedením pozic romských poradců a přispějí tak k účinné podpoře při integraci romské menšiny a posílení fungování regionální a místní integrace.

Žadatelé byli o výsledcích vyrozuměni v souladu s výzvou.

Dokumenty ke stažení