Zvolte si oblast:

Efektivita kampaní prevence domácího a genderově podmíněného násilí a násilí v intimních vztazích mezi teenagery byly tématem 4. setkání SYNERGY Network against Domestic and Gender-based Violence

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 11. 2019
  • aktualizace textu

V úterý 8. října 2019 se v Praze, ve Sněmovní 7 uskutečnilo setkání platformy SYNERGY Network against Domestic and Gender-based Violence, která se zabývá problémem prevence domácího a genderově podmíněného násilí a ochrany jeho obětí.

Setkání platformy SYNERGY Network against Domestic and Gender-based Violence se konalo již po čtvrté. Po Oslu a Bukurešti se na 40 zástupců českých i zahraničních veřejných institucí a neziskových organizací sešlo v Praze.

Hlavním tématem letošní aktivní diskuze bylo násilí v intimních vztazích mezi teenagery a efektivita kampaní prevence domácího a genderově podmíněného násilí, a to prostřednictvím sdílení zkušeností a dobré praxe ze strany českých, norských a dalších zahraničních expertů, kteří působí v oblasti tematického zaměření.

V rámci setkání se experti zabývali jednak výsledky mezinárodního průzkumu zaměřeného na násilí ve vztazích mezi mladistvými a dále pak řešili následující témata:

  • specifika práce s dospívajícími obětmi intimního násilí ze strany partnera,
  • zkušenosti Francie a její inciativy zaměřené na násilí ve vztazích mladistvých a prevenci počítačové kriminality,
  • role Facebooku jako nástroje pro zvýšení povědomí o domácím násilí a sexuálním zneužívání,
  • zásady a prvky úspěšné kampaně z pohledu mediální agentury,
  • zásadní kroky pro zvýšení povědomí o problematice domácího a genderově podmíněného násilí,
  • český dokumentární film „V síti“, který rozebírá problém zneužívání dětí na internetu,
  • klíčové otázky pro plánování iniciativ zaměřených na zvýšení povědomí, a to v souladu s článkem 13 Istanbulské úmluvy.

Více informací o tématu diskuze a závěrech setkání naleznete v závěrečné zprávě a prezentacích, které jsou níže ke stažení.

Dokumenty ke stažení