Zvolte si oblast:

VÝZVA UKONČENA: Výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální aktivity programu Kultura

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 5. 2024
  • Doplněn text o vydání 2. verze Výzvy, nová příloha s aktuálními dokumenty,
  • Výzva ukončena (Z důvodu vysokého zájmu je alokace této výzvy již vyčerpána)

Z důvodu vysokého zájmu je alokace této výzvy již vyčerpána.

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlásilo dne 19. 4. 2024  5. uzavřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální aktivity z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura.

Z důvodu vysokého zájmu je alokace této výzvy již vyčerpána. 

Výzva je určena výhradně pro příjemce grantů z ČR (úspěšné žadatele), kteří realizovali svůj projekt v rámci některé z ukončených hlavních výzev programu Kultura (včetně PDP) v programovém období 2014-2021 (2024), tzn. z výzev: CH1 – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví; CH2 – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví; CA1 a CA2 – Současné umění; CB1 a CB2 – Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem; ACC1 – Umělecká a kulturní kritika; PDP - Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.

Výzva je určena pro výše uvedený okruh žadatelů, kteří mají zájem navázat na svůj realizovaný projekt z některé z ukončených hlavních výzev, a dále rozvíjet a posilovat bilaterální spolupráci se stávajícími partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) nebo zahájit bilaterální spolupráci s novými partnery z donorských států a/nebo z ČR.

Celková alokace určená pro tuto výzvu je 400 000 EUR. Podpořené aktivity musí být realizovány nejpozději do 31. ledna 2025.

Dne 30. dubna 2024 byla schválena 2. verze Výzvy, Pokynů pro žadatele a příjemce a Přílohy č. 1 (Způsobilé výdaje BF). Aktuální revize zahrnuje následující:

  • ve Výzvě a v Pokynech pro žadatele a příjemce byla upřesněna informace k anglickému shrnutí
  • v Příloze č. 1 (Způsobilé výdaje BF) byla upřesněna pravidla pro vykazování paušálních cestovních výdajů per diems.

 
Aktuální text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a příjemce (vč. příloh) ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení