Zvolte si oblast:

Y: SHARED ENVIRONMENTS Praha-Kutná Hora / Oslo-Bergen

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuY: SHARED ENVIRONMENTS Praha-Kutná Hora / Oslo-Bergen
Internetové stránky projektu

https://www.divadlox10.cz/cs/y-events
https://www.facebook.com/divadlox10
https://www.instagram.com/divadlox10/
https://www.instagram.com/y_event_series/

 

Číslo projektuKU-CA2-011
Realizátor projektu

Divadlo X 10, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Performance Art Bergen (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, umělci, studenti

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 944 000 Kč

Schválený grant

1 749 600 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Y: SHARED ENVIRONMENTS je projekt zaměřený na kurátorskou výměnu v oblasti performativního umění mezi kurátorským kolektivem Y events Petrem Dlouhým, Annou Chrtkovou a norskou kurátorkou Franziscou Siegrist z Performance Art Bergen.

Y events je programová linie pražského Divadla X10, která se zaměřuje na hledání okrajů divadla a jejich průniků do média performance, výtvarného umění a současné teorie, výzkum témat a participaci diváka. Těžištěm Y events jsou synergické události, které  propojují umělce a umělkyně napříč žánry, akcentují diváckou participaci a zkoumají stanovená témata z různých úhlů pohledu.

Obsahem projektu Y: SHARED ENVIRONMENTS jsou 2 rezidence určené kurátorskému týmu Y events a Performance Art Bergen v partnerské zemi. Tyto rezidence slouží ke kurátorskému výzkumu umělecké scény v partnerské zemi, kultivaci vlastní praxe a výzkumu tématu „sdílených prostředí” ve spolupráci s lokálními teoretiky a teoretičkami. Výstupem z těchto rezidencí budou celkem 3 události v Praze a Kutné Hoře. První pražská událost se uskuteční za přítomnosti norských umělců a umělkyň, druhá pak ve spolupráci s norskou kurátorkou. Třetí událost se uskuteční v Kutné Hoře a bude rozvíjet praxe obsažené v prvních dvou událostech.