Zvolte si oblast:

Kultura prolomuje hranice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuKultura prolomuje hranice
Internetové stránky projektu

http://www.iamthesound.eu
https://www.facebook.com/ozvucovaciagenturaserendipity,
https://www.linkedin.com/company/26567276/admin/,
https://www.instagram.com/ozvucovaciagenturaserendipity/

 

Číslo projektuKU-CA2-042
Realizátor projektu

Ozvučovací agentura SERENDIPITY

Partner projektu z donorského státu

Kultur bryter grenser (Norsko)

Partner projektu z ČR

Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s.
LaSophia, o.p.s.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022–03/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, umělci

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 943 495,00 Kč

Schválený grant

2 649 145 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit podnikání romských hudebních umělců v České republice v hudebním a kulturním průmyslu.

Sekundární cíle jsou zvýšit ve společnosti povědomí o romské hudební kultuře, romských hudebních umělcích a významných kulturních akcích s romskou účastí a zmírnit sociální vyloučení Romů jejich zvýšeným zapojením do hudebního a kulturního průmyslu.

Dále ve spolupráci s norským partnerem vyzkoušet v praxi dosah kulturní aktivity jako spojovacího prvku mezi Romy a většinovou společností v České republice a také získat zpětnou vazbu o práci romských hudebních umělců formou spolupráce s hudebními kritiky v České republice.

Inovace projektu spočívá ve využití technologie VR 3D 180° x 180 v audiovizuálním hudebním díle, přičemž dojde k propojení živých vystoupení a audiovizuálních hudebních děl. Hlavní aktivity jsou Nová hudební audiovizuální tvorba - Culture Break Borders, Festival Ostrava 2023, vzdělávání a kritika audiovizuálních děl.