Zvolte si oblast:

Tajemství půdy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 4. 2023
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuTajemství půdy
Číslo projektuKU-CH1-083
Realizátor projektu

Židovské muzeum v Praze

Partner projektu z donorského státu

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies (NO)

Partner projektu z ČR

Regionální muzeum v Chrudimi
Západočeské muzeum v Plzni

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2021-06/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, Studenti (jakýkoli věk), Děti a mládež (0-17 let)

Webové stránky: www.jewishmuseum.cz

Sociální sítě: https://www.facebook.com/106102371892344

Pozvánky na akce: Pozvánka-Workshop pro odbornou veřejnost, muzejní pedagogy a pracovníky s muzejní veřejností (.PDF, 155 kB)

Celkové způsobilé výdaje projektu

18 774 834 Kč

Schválený grant

16 808 175 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Prostřednictvím realizace projektu přispějeme k zachování, revitalizaci a prezentaci nálezů, které tvoří významnou součást kulturního dědictví domácí židovské komunity, která je však širší veřejnosti téměř neznámá. Spoluprací a aktivitami s lokálními komunitami ve východních Čechách a se studenty Univerzity Palackého v Olomouci se pokusíme o upevnění vztahu místní komunity k lokálnímu kulturnímu dědictví, a o zvýšení zájmu studentů o lokální odkaz kulturního dědictví židovské komunity.

Cílem projektu je ošetřit (konzervovat nebo restaurovat), odborně zpracovat (zkatalogizovat a zdigitalizovat), kvalitně trvale uložit (do renovovaného depozitáře) a veřejnosti komplexně on-line i prostřednictvím výstav a doprovodných programů prezentovat výjimečný soubor více než 3000 sbírkových předmětů pocházejících z nálezů z českých a moravských genizot.

Nálezy zpřístupníme včetně digitalizátů prostřednictvím vlastní webové on-line databáze sbírek Židovského muzea v Praze a profilu ve specializované mezinárodní sociální síti Historypin. Uvedení výjimečných nálezů do povědomí široké veřejnosti (propagaci tématu, konkrétních nálezových lokalit, nálezů, i projektu samého, stejně jako edukaci odborné i široké veřejnosti) zajistíme prostřednictvím webu Genizot.cz a dvou velkých výstav uspořádaných v regionálních muzejních institucích východních a západních Čech, které jsou zároveň partnery projektu. Vydáme publikaci a zrealizujeme workshop o možnostech využití movitého kulturního dědictví menšin k edukaci veřejnosti, na jehož přípravě bude participovat norský partner projektu.