Zvolte si oblast:

Tumor Polyamor

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuTumor Polyamor
Číslo projektuKU-CA1-023
Realizátor projektu

A studio Rubín, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Pikene pa Broen AS (NO)

Status

Termín realizace projektu: 6/2021-6/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, studenti (jakýkoli věk), lesbická, gay, bisexuální, transsexuální, intersexuální populace

Webové stránky: https://astudiorubin.cz/inscenace/tumor-polyamor

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 334 400 Kč

Schválený grant

3 000 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt “Tumor: polyamor” prozkoumá a propojí dva nedostatečně diskutované fenomény: zkušenost s rakovinou a jejími pokročilými metastázemi; a otevřené či polyamorické vztahy.

“Tumor: polyamor” navazuje na předchozí projekt “Tumor: karcinogenní romance”, ve kterém česko-skandinávský soubor T.I.T.S. poprvé propojil téma rakoviny a lásky v jevištní metafoře.

Rakovina se týká téměř každé rodiny jak v Česku, tak Norsku (v ČR podle Národního onkologického programu linkos.cz onemocní průměrně každý 3. a každý 4 rakovině podlehne). Ačkoliv je z medicínského hlediska hojně diskutovaná, nedochází na širší společenskou reflexi o tom, jaké to je pro člověka s rakovinou žít, co prožívá a jak se chová jeho okolí.

Otevřený vztah a polyamorie jako životní styl, či filosofie, jsou ve většinové evropské společnosti menšinové. Veřejná diskuze je v počátcích. Takové vztahy existují a lidé je žijí, ale jsou ostrakizovány a podléhají zjednodušujícím a odsuzujícím reflexím.

Stejně jako se tumory často znovu objevují transformované v těle svého hostitele a/nebo vytvářejí metastázy, „Tumor: polyamor“ bude pokračovat ve výzkumu neobvyklého spojení rakoviny a lásky. Bude jej nadále objevovat, rozšiřovat a inovativním způsobem proměňovat. Tentokrát do milostného vztahu v podobě postav vstoupí např. metastazující tumor, lékař (jako intimní partner mezi člověkem a tumorem) či milenec. Mohou všichni koexistovat v dlouhodobě udržitelném láskyplném vztahu?

V letech 2021-2023 A studio Rubín ve spolupráci s Pikene pa Broen a skupinou T.I.T.S. uspořádá pro širokou veřejnost 20 představení s doprovodným programem v podobě 10 online video rozhovorů, 1 site-specific performance, 4 přednášek/debat a 1 workshopu s performativním happeningem. Tvůrci budou úzce spolupracovat s lidmi zasaženými rakovinou a jejich blízkými a lidmi žijícími nebo zvědavými na otevřené vztahy a polyamorii, včetně LGBTQ menšin. Všechny tyto aktivity si kladou za cíl otevřít a stimulovat diskuzi okolo obou výše zmíněných témat.