Zvolte si oblast:

Revitalizace hutě Barbora v Jincích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuRevitalizace hutě Barbora v Jincích
Číslo projektuKU-CH1-005
Realizátor projektu

Městys JINCE

Partner projektu z donorského státu

Fjellugla Kompetanse AS (NOR)

Partner projektu z ČR

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021 – 4/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17 let), veřejnost, organizace občanské společnosti

Webové stránky: https://www.hutbarbora.cz/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/hutbarbora

Celkové způsobilé výdaje projektu

47 083 811 Kč

Schválený grant

38 500 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Kulturní památka huť Barbora je nejvýznamnější a nejucelenější technickou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích, ale také v Evropě s datem vzniku 1805. V provozu byla přes šedesát let, pak podlehla nástupu moderního hutnictví. Projekt revitalizace zachrání kulturní památku a díky dostavbě zničených objektů ji vrátí do původního stavu. Obnova huti je významný počin v celoevropském měřítku. Projekt umožní začlenit huť zpátky do života městyse Jince.

Záchranu hutě Barbora zajistíme opravou a dostavbou původního objektu, realizací vnitřních expozic a přípravou venkovních expozic. V rámci rekonstrukce opravíme a budeme sanovat vnější i vnitřní omítky, konzervovat těleso pece, obnovíme podlahy. Dojde k výměně výplní oken a dveří v původním stylu. U dochovaných artefaktů dveří provedeme restaurátorskou obnovu.

V rámci obnovy plánujeme výstavbu budovy dle původních plánů a na základě doporučení Národního památkového ústavu, propojíme tuto budovu s druhým objektem, tak abychom zachovali hodnotu kulturní památky. V dostavěném původním objektu vznikne prostor pro výstavy a komunitní setkávání v městysu Jince, část objektu využijeme pro depozit sbírek souvisejících s expozicemi.

Celkem vytvoříme 4 vnitřní expozice. První expozice bude interaktivní a zaměříme ji na „Život v huti Barbora“ (animace a 3D realita). Druhá expozice patří jineckému rodákovi Josefu Slavíkovi, který byl označován za nového Paganiniho. Třetí expozici věnujeme Geoparku Barrandien a paleontologickým nálezům v Jincích. Poslední expozice se týká přírody Brd. Budeme zde pořádat workshopy, kulturní akce a zážitkové aktivity pro obyvatele Jinců či návštěvníky Brd.

Do projektu se zapojí další dva partneři Ekologické centrum Orlov o.p.s. (ČR) a Fjellugla Kompetanse AS (Norsko). Norský partner poskytné know-how ohledně kulturního cestovnímho ruchu, rozvoje místní komunity, vytváření nových pracovních míst, vzdělávání mladých lidí a jejich budoucnosti.