Zvolte si oblast:

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuKultura
Název projektuPamátková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti
Číslo projektuKU-CH1-022
Realizátor projektu

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava

Partner projektu z donorského státu

The Catholic Church in Iceland (ISL)

Partner projektu z ČR

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
Muzeum Vysočiny, Jihlava
Pěvecký sbor Campanula

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021 – 4/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, organizace občanské společnosti, veřejnost

Webové stránky: https://www.svjakub.cz/pamatkova-obnova-kostela-sv-ignace-v-jihlave-a-jeho-zpristupneni-verejnosti/

Celkové způsobilé výdaje projektu

28 773 381 Kč

Schválený grant

25 896 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt se zabývá obnovou vzácně autentického raně barokního kostela sv. Ignáce v Jihlavě. Významná kulturní památka je v havarijním stavu, do budovy zatéká a degradované a nesoudržné vrstvy omítek hrozí zřícením na chodník a tím ohrožují bezpečnost osob, které se pohybují na centrálním jihlavském Masarykově náměstí, kde se kostel nachází.

V rámci revitalizace se opraví střechy a obnoví fasády včetně sochařské výzdoby. Opravená střecha zabrání dalšímu poškození cenných nástropních maleb v interiéru a vzácného mobiliáře. Realizací projektu žadatel zajistí fyzickou záchranu mimořádně cenné kulturní památky a její využití pro církevní, turistické, vzdělávací a kulturně-společenské účely. Zvýší se počet bohoslužeb, v kostele se budou pořádat turistické prohlídky, zkvalitněné vytvořenou mobilní aplikací, která návštěvníky seznámí s architektonicko-historickým vývojem sakrální památky, dějinami města a premonstrátského řádu, který byl správcem kostela od konce 17. století.

V kostele s vynikající akustikou se pravidelně konají koncerty. Díky spolupráci s mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava a s Muzeem Vysočiny se jeho kulturní nabídka výrazně rozšíří. Hojně navštěvovaný filmový festival bude objekt využívat pro svůj doprovodný program. V galerijních prostorách kostela bude instalována stálá výstava Jihlava zmizelá, která připomene multikulturní minulost města a regionu, kde ještě na začátku dvacátého století dominoval německý jazyk. Nedílnou a důležitou součástí projektu je partnerská spolupráce. Islandským partnerem je Katolická církev na Islandu, která se bude s jihlavskou Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba podílet na projektu památkové obnovy kostela sv. Ignáce prostřednictvím aktivní účasti na programové náplni projektu (Výstava Island - po stopách misionářů).