Zvolte si oblast:

Rekonstrukce tvrze Mladějovice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace názvu projektu
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuRekonstrukce tvrze Mladějovice
Číslo projektuKU-CH1-113
Realizátor projektu

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice

Partner projektu z donorského státu

Skyhoyt live scene (NOR)

Partner projektu z ČR

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263
Římskokatolická farnost Strakonice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

Status

Termín realizace projektu: 04/2021-04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, děti a mládež (0-17 let), ostatní menšiny

Webové stránky: https://www.tvrzmladejovice.cz/index.php/o-nas/projekt-rekonstrukce-v-ramci-fondu-ehp/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/tvrz.mladejovice/

Celkové způsobilé výdaje projektu

22 947 913 Kč

Schválený grant

20 653 121 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Rekonstrukce a revitalizace nemovité kulturní památky Panského dvora a bývalé tvrze v Mladějovicích spočívá v záchraně památky před jejím nenávratným poškozením a chátráním v důsledku špatného stavu. Památka byla po dlouhá léta zanedbávána a současný stav vyžaduje akutní nápravu k její uchování. Objekt je v současné chvíli díky jeho stavu veřejnosti nepřístupný.

Klíčovou aktivitou je samotná rekonstrukce vnitřních prostor kulturní památky včetně technických rozvodů a zázemí k zabránění její degradace, dalšímu poškození a chátrání. Dojde k zajištění zázemí nutného pro zpřístupnění památky a realizaci kulturních aktivit. Důležitou klíčovou aktivitou je dále oživení památky a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti formou individuální možnosti návštěv, realizací kulturních a společenských akcí a doplňkových aktivit s partnery projektu. Výstupem všech aktivit bude zabránění zničení kulturní památky a nenávratné ztrátě kulturní hodnoty, její zpřístupnění, podpora kulturního rozvoje a propagace.

Celkovým cílem projektu je záchrana nemovitosti, její představení a propagace, využívání veřejností v rámci kulturních a jiných aktivit. Klíčovými budou samotné stavební práce spočívající v rekonstrukci a revitalizaci zejména vnitřních prostor kulturní památky, pořízení zázemí a vybavení nutné pro realizaci doplňkových aktivit a fungování památky, její zpřístupnění veřejnosti a podpoře kulturního života v regionu.

Projekt cílí na veřejnost, mládež a ohrožení menšiny, které budou z projektu profitovat zpřístupněním památky, bude pro ně pořádáno mnoho kulturních aktivit, pro handicapované budou vytvořena pracovní místa.

Projekt je realizován v partnerství, které přinesou přidanou hodnotu pořádání společných aktivit, ať již kulturních, vzdělávacích či volnočasových a v dále v pomoci propagace. Norský partner pomůže projekt realizovat, zkvalitňovat, finančně řídit a udržovat na základě svých zkušeností a praxe.