Zvolte si oblast:

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuKultura
Název projektuRekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Číslo projektuKU-CH1-066
Realizátor projektu

VIA TEMPORA NOVA, z.s.

Partner projektu z donorského státu

International Classical Arts Network (NOR)

Partner projektu z ČR

RECOC, s.r.o.
Muzeum romské kultury

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021-4/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, Romové, veřejnost

Webové stránky: http://www.viatemporanova.cz/cs/zamek-lipova

Celkové způsobilé výdaje projektu

44 239 491 Kč

Schválený grant

38 550 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Objekt zámku v Lipové je dnes veřejnosti nepřístupný, je narušená statika stavby a zcela chybí zastřešení. Objekt je tak vystaven povětrnostním vlivům a pokračuje jeho degradace, kterou započal nezájem vlastníků od osmdesátých let minulého století a dokončil požár v roce 2006.

Záchrana zámku v Lipové u Šluknova, zejména jeho severního křídla spočívá v jeho celkové stavební obnově. Ta zahrnuje statické zajištění zdí, obnovu kleneb, zastřešení, vnitřní a vnější omítky včetně osazení oken a dveří a obnovu schodišť. Stavební obnova zahrnuje i obnovu podlah a stropů objektu tak, aby zámek mohl po skončení rekonstrukce sloužit veřejnosti. Pokud zámek by zámek nebyl v nejbližších letech zrekonstruován, zaniknul by, přestože se jedná o významnou barokní nemovitou kulturní památku. Základní aktivitou projektu je stavební rekonstrukce severního zámeckého křídla a jeho následné zpřístupnění veřejnosti v celém rozsahu. Společně s partnery projektu otevřeme v prostorách zámku výstavní expozice. Součástí projektu budou i jednorázové kulturní aktivity (koncerty, výstavy, workshopy). Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, turisté ale i účastníci seminářů, workshopů, koncertů a výstav jak z ČR, tak ze zahraničí, zejména ze sousedního Saska.

Partneři projektu přináší velmi významnou přidanou hodnotu spočívající v prezentaci jak mezinárodního holocaustu v dějinných a regionálních kontextech tak prezentaci romské kultury a historie, což je zejména v oblasti šluknovského výběžku dnes velmi aktuální téma. Další významnou oblastí bude prezentace současného umění a společná kulturní výměna mezi partnery z Norska a ČR. Bude prezentována historie záchrany zámku, historie menšin v regionu a jejich kultury, zejména romské. Každý rok počínaje rokem 2021 bude uspořádán ve vzájemné spolupráci nejméně jeden koncert klasické a romské hudby, workshop, výstavní projekt spojený se seminářem.