Zvolte si oblast:

Platform for Singing

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 5. 2023
  • Aktualizace informací
  • Doplnění fotografií + odkazu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPlatform for Singing
Číslo projektuKU-CA1-003
Realizátor projektu

Kühnův smíšený sbor, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Academy of Music (NOR)

Status

Předpokládaná doba realizace : 04/2021 – 2/2023

Další informace

Cílová skupina: Umělci, veřejnost, Rómové

Webové stránky: https://www.kuhnchoir.cz/platform-for-singing/

Sociální sítě:

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 813 000 Kč

Schválený grant

3 431 700 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt PLATFORM FOR SINGING vytváří unikátní platformu pro soudobou vokální hudbu. Podporuje vznik a provádění soudobých děl, zároveň poukazuje na možnost využívání zpívání jakožto nástroje k vzdělávání. Projekt přináší hudbu a zpívání těm nejrozmanitějším cílovým skupinám. Koná od listopadu 2020 do října 2022, většinou v Praze, ale částečně i v dalších regionech ČR.

Projekt zrealizuje řadu různých aktivit, které inovativně přispějí k profesnímu růstu hudebníků (skladatelů, dirigentů, sbormistrů, zpěváků). Realizátoři uspořádají skladatelskou soutěž, jejímž výsledkem budou desítky nově vzniklých skladeb pro sbor. Nejlepší se objeví na koncertech, v rádiu a v tištěném vydání. V projektu také uspořádají sérii interaktivních uměleckých workshopů zaměřených na profesionální hudebníky. Pro širokou veřejnost bude připravena série koncertů se soudobou sborovou českou a norskou hudbou.

Projekt PLATFORM FOR SINGING přináší ale také nové pohledy na zpívání. Zpřístupňuje soudobou hudbu a zpěv široké veřejnosti včetně minorit, které mohou profitovat z komunikačního potenciálu společného zpívání. Bude uspořádána série vzdělávacích workshopů zaměřených na speciální pedagogy a děti. Hlavním tématem těchto workshopů je společné zpívání ve skupině, práce se sborem, provozování soudobé sborové hudby, ale též zdravotní a sociální význam zpívání. Z této aktivity budou význačně těžit minority, zvl. romské děti.

Žadatelem projektu je jeden z nejvýznamnějších sborů v České republice, Kühnův smíšený sbor, který je hlavním garantem umělecké kvality a úspěchu celého projektu. Partnerem je prestižní Norská hudební akademie v Oslu, kterou bude reprezentovat v projektu přední soudobý norský skladatel, emeritní profesor Norské hudební akademie, Lasse Thoresen.