Zvolte si oblast:

Les

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 7. 2023 10:30
  • Aktualizace informací (webové stránky, tisková zpráva)

Projekt
Kraj Hlavní město Praha, Pardubický kraj
Název programuKultura
Název projektuLes
Internetové stránky projektu

https://les-woods.net/cs

Číslo projektuKU-CA2-007
Realizátor projektu

Are | are-events.org z.s.

Partner projektu z donorského státu

Kunsthall Trondheim, Rost AiR (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: umělci, kulturní organizace, vědci, studenti, veřejnost

Tisková zpráva / články:

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 880 820 Kč

Schválený grant

5 292 738 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

LES je interdisciplinární inovativní projekt podporující současné umělce a umělecké organizace především z České republiky a Norska.

Hledá odpovědi na naléhavý společenský problém ekologické krize prostřednictvím průniku současného umění, ekologie a neurovědy. Zkoumá potenciál umění, disciplíny založené na představivosti a kreativitě, k vytvoření nových perspektiv a způsobů chování umožňující propojenější život na Zemi.

Dvouletý projekt připravený spolkem Are ve spolupráci s Kunsthall Trondheim a Rost AiR bude probíhat v ČR, Norsku a on-line. Bude se skládat z řady aktivit: výzkumu, produkce nových uměleckých děl, workshopů, přednášek, kurátorských cest, sympozia, videorozhovorů, etologické čítanky, dokumentárního filmu a online akcí. Všechny tematicky propojené aktivity vyvrcholí v červenci 2023 během Lesního sympozia v Orlických horách.

Projekt nabídne umělcům možnost vytvoření nových děl, rozšiřování svých znalostí a kapacit prostřednictvím spojení s dalšími umělci, vědci a výzkumnými pracovníky, vytváření mezinárodních sítí a ekonomických příležitostí. Bilaterální kulturní spolupráce mezi Českou republikou a Norskem povede k širšímu publiku, novým individuálním a firemním sponzorům současného umění a posílení kapacity kulturních organizací.