Zvolte si oblast:

Novodobé využití Barokního dvora Borotín

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuNovodobé využití Barokního dvora Borotín
Internetové stránky projektu

https://www.facebook.com/BD.Borotin/

Číslo projektuKU-CH2-034
Realizátor projektu

TAKELOT

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 610 000 Kč

Schválený grant

4 149 000 Kč (90 %)

Sručné shrnutí projektu:

Projekt řeší chybějící společenské a kulturní vyžití v regionu a usiluje o oživení kulturní památky Hospodářský dvůr Borotín, situovaného bezprostředně u zříceniny hradu Borotín, jehož využití po několika dekádách havarijního a nevyužívaného stavu postupně dostává nový směr. Cílem projektu je oživit a etablovat statek jako společensko-kulturní centrum (minimálně) mikroregionu Čertovo břemeno, dlouhodobější ambicí je stát se významným kulturním centrem širšího regionu.

V části památky bude dokončena přeměna bývalého ovčína na trvalou expozici zaměřenou na regionální muzeum s interaktivními a edukativními prvky určené dětem i dospělých, kam umístí své významné předměty a obrazy mj. obec Borotín a místní obyvatelé. V podkroví ovčína bude vytvořen výstavní prostor pro jednorázové výstavy.

Základní kulturní rámec bude tvořit Rok na statku, tedy celodenní multižánrové události vztahující se k daným ročním obdobím a tradicím: oslavy jara Velikonoce, oslavy léta Slunovrat, oslavy na podzim Dožínky a Advent, které ukotví konání těchto akcí do budoucna a přilákají návštěvníky i ze širšího okolí. Na těchto událostech budou participovat místní podnikatelé, řemeslníci a hospodáři. Rok na statku doplní 4 hudební a 6 divadelních představení. Bude připraveno a uspořádáno 16 komentovaných prohlídek dvora a zříceniny hradu, které budou doplněny o projekci historických materiálů.

Projekt realizuje vzdělávání pracovníků působících na dvoře v oblasti Managementu kulturních organizací, čím se posílí správa kulturní památky. Do využívání společensko-kulturního centra se zapojí místní obyvatelé, podnikatelé, místní zájmové organizace i obec.