Zvolte si oblast:

Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 18. 7. 2024 13:30
  • Doplněn odkaz na web

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuOd Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti
Internetové stránky projektu

www.zenymohou.cz 

Číslo projektuKU-CH2-033
Realizátor projektu

Gender studies

Partner projektu z donorského státu

Kvennasögusafn Íslands (Island)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: děti a mládež, lesbická, gay, transsexuální, intersexuální populace, veřejnost

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 288 968 Kč

Schválený grant

3 860 071 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Digitální mapa s názvem “Po stopách ženské vzdělanosti” umožní návštěvníkům Prahy 1 a 2 vybrat si místa v okolí knihovny spjatá s ženskou historií. Budou mít k dispozici připravené procházky a trasy městem, které doplňuje multimediální materiál vycházející z fondů Knihovny Gender Studies, např. online encyklopedie významných žen.

Projekt prostřednictvím zpracování knihovního fondu a archivu žadatele vytvoří interaktivní nástroje, jejichž cílem je představit fyzická místa v okolí knihovny Gender Studies spojená s ženskou vzdělaností a vytvořit kontext, z něhož bude patrné, proč je důležité představovat historii a vzdělanost v různorodém pojetí.

Projekt změní optiku nahlížení na ženské spisovatelky jako na osoby zásadní pro utváření identity České republiky. Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 a Magistrátem hl. města Prahy, organizací spravující pražské náplavky jako místa kulturního setkávání a s dalšími partnery (CAMP, Multikulturní centrum, Památník národního písemnictví, Městská knihovna - pobočka Dittrichova) budou připraveny veřejné výstavy a komunitní akce. Fyzické i virtuální aktivity budou upozorňovat na společenskou potřebu debat o ženské vzdělanosti, zapojení žen do veřejného života, o zastoupení žen i znevýhodněných skupin včetně etnických a kulturních menšin.

Digitální mapa bude doplněna možnými návštěvami partnerských organizací (MKC, C.A.M.P., výstavy, projekce, koncerty) a přehledem aktuálních pořádaných akcí. Pro každé vybrané místo bude vytvořen soubor informací zahrnující obrazový, textový a kontextuální materiál. Z jednotlivých míst vzniká mapa, která je dostupná jak v analogové verzi, tak v digitální verzi.