Zvolte si oblast:

Nahráno - Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuNahráno - Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích
Číslo projektuKU-CH1-075
Realizátor projektu

Muzeum umění Olomouc

Partner projektu z donorského státu

National Archives of Iceland (ISL)

Partner projektu z ČR

Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovna AV ČR, v. v. i.

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2021-04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejné instituce (na národní nebo regionální úrovni), muzea (a další instituce výtvarného umění), učitelé/profesoři (jakákoli úroveň)

Webové stránky:https://loaded-open.eu/cs/www.muo.cz

Sociální sítě: https://www.facebook.com/NahranoOtevrenohttps://youtu.be/tzC3jCvnvJk

Celkové způsobilé výdaje projektu

41 534 685 Kč

Schválený grant

37 381 216 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je: zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím posílit jeho správu a podnikatelské aktivity v kultuře.

Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s partnery Moravskou zemskou knihovnou a National Archives of Iceland spravuje díla s různou uměleckohistorickou hodnotou. Z nich jsou mimořádně cenné a degradací ohrožené, především práce na papíře. Jelikož to znemožňuje jejich dlouhodobé zpřístupnění veřejnosti, díla v rámci projektu zdigitalizujeme a trvale zpřístupníme prostřednictvím interaktivních online nástrojů a také kulturních a vzdělávacích aktivit. Digitalizace odstraní bariéru přístupu k dílům v rámci ČR i zahraničí (zvláště badatelé, handicapované osoby). Současně zajistíme konzervátorské ošetření děl. Celkem zdigitalizujeme 83 600 uměleckých děl a knižních titulů, tj. 1 177 200 digitálních obrazů/skenů.

V průběhu realizace připravíme 2 workshopy pro restaurátory/konzervátory, 3 workshopy/semináře pro digitalizační pracovníky zaměřené na digitalizaci, závěrečnou konferenci pro odborné pracovníky paměťových institucí, 2 workshopy pro pedagogy zaměřené na práci s metodickými listy, 24 edukačních programů ve školní výuce pro žáky a pedagogy. Pro laickou veřejnost připravíme 4 workshopy kreativní práce s digitalizáty, 12 koncertů, 18 workshopů, 3 besedy, 5 přednášek. Současně navážeme spolupráci s designéry, řemeslnými firmami a podnikateli v zapojených krajích. Díky projektu tedy vzniknou nová pracovní místa a podnikatelské aktivity.

Partnerství s Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou Akademie věd ČR a National Archives Iceland zajistí sdílení potřebného know-how v oblasti digitalizace a prezentace digitalizátů. Dále dojde k posílení bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskou zemí a také k vytvoření nové sítě kontaktů vedoucí k potencionální realizaci dalších společných projektů.