Zvolte si oblast:

Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuKultura
Název projektuRestaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích
Číslo projektuKU-CH1-064
Realizátor projektu

Římskokatolická farnost Bučovice

Partner projektu z donorského státu

URVAL OSLO ART (NOR)

Partner projektu z ČR

Občanské sdružení PAMĚŤ
MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, zapsaný spolek

Status

Předpokládaná doba realizace: 16. 3. 2021 – 30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, umělci, ostatní menšiny

Webové stránky: https://projekt.farnostbucovice.cz/

Virtuální prohlídka: https://prohlidka.farnostbucovice.cz/#node1/CS

Celkové způsobilé výdaje projektu

17 444 194 Kč

Schválený grant

15 699 774 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Předmětem projektu je restaurování unikátních barokních varhan. Historie této movité kulturní památky sahá až do r.1788. Z důvodu, že jsou varhany v havarijním stavu, kde již došlo k značnému poškození uměleckého díla, jsou nyní využitelné jen v omezeném rozsahu. Nezbytnost restaurování dokládají restaurátorské záměry i stanoviska. Restaurováním lze památce vrátit její původní autenticitu, vzhled a plnohodnotnou funkčnost. Varhany se nachází na kůru raně barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie z r.1642, který je nemovitou kulturní památkou a tvoří významnou dominantu náměstí v Bučovicích. Oprava střechy tohoto kostela je další částí projektu. Její současný stav je natolik nevyhovující a krytina i klempířské prvky dožilé, že je nutné provést obnovu pro zamezení nevratných škod.

Kromě stavebních a restaurátorských zásahů je naším záměrem snaha o širší zpřístupnění obnovených památek veřejnosti zavedením návštěvnických hodin a dále inovativním způsobem prezentace pomocí virtuální prohlídky umístěné na webových stránkách farnosti. Ve spolupráci s českým partnerem vytvoříme stálou expozici na téma perzekuce katolické církve v době totality, na kterou budou navazovat putovní výstavy včetně přednášek k tomuto tématu. Ve spolupráci s dalším českým partnerem zrealizujeme odborný varhanní kurz i koncert. Dále se zapojíme ve spolupráci s partnerem z Norska do celostátní akce zvané Noc kostelů.

Realizace projektu oživí život v regionu a rozšíří nabídku kulturních i vzdělávacích akcí. Projekt je zacílen vedle návštěvníků bohoslužeb a obřadů (svatba či pohřeb) i na návštěvníky přednášek, výstav a koncertů, umělce, místní komunity a turisty.

Obnovou památek, uskutečněním kulturních a vzdělávacích akcí a zpracováním a zavedením podnikatelské strategie posílíme správu kulturního dědictví a tak naplníme hlavní cíl programu a přispějeme k regionálnímu rozvoji.