Zvolte si oblast:

Kritický pařník

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuKritický pařník
Číslo projektuKU-ACC1-004
Realizátor projektu

Krutón, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 10/2021

Další informace

Cílová skupina: Odborná veřejnost - umělečtí kritici a studenti, organizace občanské společnosti

Webové stránky:

www.audiovizualnisauna.cz
www.krutonfilm.cz
www.facebook.com/krutonpolis

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 409 920 Kč

Schválený grant

1 265 680 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na propojování uměleckých kritiků, diváků a tvůrců. Účelem projektu a jeho aktivit je posílení audiovizuální kritiky a propojení s tvůrci a diváky za pomoci řady přednášek, diskusí, workshopů a zapojení uměleckých kritiků do festivalové praxe. Jeho tématem je audiovizuální umění v širokém slova smyslu.

Cílem projektu je změna nastavení uvažování umělecké kritiky, často orientované bez přesahu na jiné druhy umění. Informování veřejnosti o možnostech nových postojů, změna společného diskursu s tvůrci o uvažování nad uměním. Vše toto splňuje pojem kritického myšlení a rozvoji kritických diskusí, na které se naše organizace dlouhodobě soustředí. Právě umělecká kritika je možným principem propojení s praxí a jejím dalším rozvojem směrem k divákům nejen díky textovým a audiovizuálním výstupům, ale přímé komunikaci s diváky. Implementace nových postupů z projektových aktivit pro jiné kulturní organizace je pak dalším z cílů projektu. Rozvoj se tak soustředí především na uměleckou kritiku, ale její přesah je do celé společnosti a vytváření nového diskursu týkajícího se reflexe umění a jejího zpětného začlenění do umění a pro zprostředkovatele umění.

Cílem je oslovit 14.000 čtenářů a diváků na webu, 2400 lidí zapojit aktivně do diskusí, vytvořit platformu celkem pro 40 kritiků a zavést propojení kritik-tvůrce-divák do praxe v rámci originální festivalové strategie. Mimo rozvoje této podstatné části uměleckého života, tvrdých čísel, se ale jedná i o prostou popularizaci jinak už téměř ztraceného /a zatracovaného/ oboru, protože každý divák se stává kritikem, ale v rámci svého působení pak může i velmi negativně ovlivňovat další uměleckou tvorbu. Vznikne tak jasně definovaná strategie dalšího postupu, jejíž výstupem jsou výstupy dobré praxe.