Zvolte si oblast:

Reflexe tanečního a pohybového umění v Evropě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuReflexe tanečního a pohybového umění v Evropě
Číslo projektuKU-ACC1-002
Realizátor projektu

Taneční aktuality o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Performing Arts Hub Norway (PAHN)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 12/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, kritici, veřejnost

Webové stránky:

https://www.tanecniaktuality.cz/projekty/reflexe-tanecniho-a-pohyboveho-umeni-v-evrope
https://www.facebook.com/tanecniaktuality.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 273 996 Kč

Schválený grant

1 146 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt se zaměřuje na rozvoj a posílení vzájemné spolupráce v oblasti reflexe tance a pohybových umění v Evropě. V České republice jsou podmínky odborné oborové reflexe chudé na možnosti intenzivní spolupráce mezi subjekty. Záměrem tohoto projektu je přispět k celkovému pozitivnímu vývoji této situace.

Cílem tohoto projektu je navázání úzké spolupráce mezi domácími a zahraničními zástupci taneční kritiky. Přínos projektu spočívá ve sdílení zkušeností a osvědčených postupů, budování nových kontaktů a organizování seminářů pro budoucí talenty kritické reflexe.

Podpora tohoto projektu významně ovlivní kvalitu nejen taneční kritiky, ale celého tanečního oboru. Úzká vazba mezi tancem a jeho reflexí, jak lze sledovat v České republice, bude mít přímý a pozitivní dopad na kvalitu české taneční produkce.

Díky spolupráci se zahraničním partnerem, předkládaný projekt posílí internacionalizaci české taneční kritiky, spolupráci s dalšími oborovými platformami i reflexi tanečního a pohybového umění v širším kontextu. Jednotlivé aktivity povedou také k zapojení širokého publika a k reflexi současného umění i kultury. Otevřené panelové diskuse rovněž posílí a upevní pozici českého tance i jeho teorie.