Zvolte si oblast:

Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 8. 2023 11:00
  • Aktualizace informací (přidán odkaz na FB)
  • Aktualizace odkazu (webové stránky)

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuKultura
Název projektuKomunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně
Internetové stránky projektu

V procesu

Číslo projektuKU-CH2-025
Realizátor projektu

Královéhradecký kraj

Partner projektu z donorského státu

Fjellugla kompetanse AS (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–10/2023

Další informace

Cílová skupina: starší lidé, děti a mládež, veřejnost

Webové stránky: https://klasteropocno.cz

Sociální sítě: https://www.facebook.com/Komunitní-zahrada-kapucínského-kláštera-v-Opočně-109436028412974/

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 250 573 Kč

Schválený grant

4 725 515 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt komunitní zahrady v areálu kapucínského kláštera v Opočně povede ke zpřístupnění této dlouhodobě uzavřené památky a jejímu inovativnímu využití dle potřeb místní komunity, které vyplynuly z průzkumu na revitalizaci kláštera a strategického plánu města Opočna.

Projekt bude zahájen částečnou revitalizací klášterních zahrad. Do procesu budování komunitní zahrady budou zapojeni místní obyvatelé včetně vyloučených sociálních skupin. Participací občanů se posílí vztah místní komunity ke klášteru a podpoří samotný rozvoj komunity.

Vzniklé venkovní prostory v klášterních zahradách budou využity pro uspořádání kulturních akcí. Ve spolupráci s místními kulturními aktéry budou uspořádány venkovní koncerty a výstavy. Kulturní akce přispějí k oživení kláštera a zvýšení zájmu veřejnosti o tuto památku.

Za účelem zlepšení správy kulturního dědictví budou ve spolupráci s norským partnerem uspořádány školicí semináře se zaměřením na kulturní podnikání. Školení přispěje ke zvýšení odborných kapacit v oblastech kulturního managementu a využití památek pro kulturní účely.

Projekt komunitní zahrady bude prvním krokem obnovy celého klášterního areálu, který má pro město Opočno a jeho obyvatele do budoucna velký sociální, kulturní a ekonomický potenciál.