Zvolte si oblast:

Inovativní využití kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Zlínský kraj
Název programuKultura
Název projektuInovativní využití kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové
Internetové stránky projektu

https://www.zasova.cz/

Číslo projektuKU-CH2-026
Realizátor projektu

Obec Zašová

Partner projektu z donorského státu

Verdiverkstedet (Norsko)

Partner projektu z ČR

Dětský domov Zašová
Matice zašovská, z.s.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, děti a mládež, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 624 328 Kč

Schválený grant

4 161 895 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt spočívá ve zvýšení atraktivity jedinečného kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové prostřednictvím inovativní formy prezentace památky. V rámci projektu dojde k vytvoření digitální mobilní hry s rozšířenou realitou, jejímž záměrem je seznámit návštěvníky hravou a inovativní formou s trinitářským řádem, jeho historií a vlivem na zdejší kraj.  Jedná se o novou formu advergamingu, což je propagace a vzdělání formou her při využití technologií chytrého telefonu.  

Cílem projektu je prezentovat moderní a hravou metodou výjimečný kulturněhistorický, turisticky zajímavý areál, který bude především sloužit obyvatelům obce Zašová i návštěvníkům obce. Podnětem obce pro rozhodnutí realizace projektu je především skomírající stav Kláštera, který vede k upadnutí této kulturní památky umístěné v centru obce Zašová. Z tohoto důvodu se obec rozhodla podniknout strategické kroky pro záchranu objektu a navrátit do kláštera život.

Partnerství projektu je realizováno s norským partnerem, což přispěje ke zlepšení bilaterálních vztahů a předávání dobrých zkušeností mezi zástupci místních municipalit, spolků a podnikatelského sektoru. Dále je partnerství projektu uzavřeno se zástupci místních komunit se zájmem o navrácení historické hodnoty památky a se zástupci sektoru s cílem integrace a edukace znevýhodněných skupin a romské menšiny.